اخبار مهم

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اهواز برگزار کرد : کارگاه آموزشی شیوه های اداره صحیح در تشکلهای اقتصادی و بازرگانی

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اهواز برگزار کرد :
کارگاه آموزشی شیوه های اداره صحیح در تشکلهای اقتصادی و بازرگانی
ویژه تشکلهای اقتصادی استان خوزستان
سر فصلهای آموزشی شامل :
تعریف تشکل کارفرمایی و وظایف آن
تقویت ظرفیتهای مدیریتی تشکل
جلب و جذب اعضاء با استراتژی ارایه خدمات موثر
چگونگی طراحی خدمات مورد نیاز و اختصاصی برای اعضاء تشکل
تعریف وظایف سازمانهای کارفرمایی
توانمند سازی محیط کسب و کار و توقعات اعضاء
چارچوب تغییر قوانین و مقررات لابیگری
آینده اشتغال و تاثیر آن بر سازمانهای کارفرمایی
مدرس : جناب آقای دکتر سید حسن افتخاریان
مشاور عالی کانون کارفرمایی کشور
رییس کمیسیون سیاستمداری سازمان ملی کارآفرینی ایران
دارای مدارک توانمندسازی تشکلهای اقتصادی و صلاحیت حرفهای برنامه ریزی جامع تشکلها از مرکز آموزش سازمان ملل

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
بستن
رفتن به نوارابزار